Trip Trap Terasseolie Lærk 2,5L

Trip Trap Terrasseolie Eksklusiv er en vandbaseret olie som anvendes til udendørs grundbehandling og vedligeholdelse af nye og tidligere oliebehandlede træterrasser. Kan anvendes på alle træsorter. Den specielle sammensætning af oliekomponenter gør, at produktet beskytter træet bedre end traditionelle olier. Olien giver træet en stærk vand- og smudsafvisende overflade og udsætter begroninger og dannelsen af skimmelsvamp. Olien indeholder UV-beskyttelse og fremhæver træets naturlige farve og struktur.

ADVARSEL!
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Det efterfølgende gælder kun for farver der indeholder over 1% hvid pigment.
ADVARSEL!
Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes.
Undgå indånding af spray eller tåge.
Bær beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse.
Undgå udledning til miljøet.
Udslip opsamles.

VED KONTAKT MED HUDEN:
Vask med rigeligt vand.

SKU: 5708055023573 Vørubólkur:
Trygd keyp við
Kurvin