Trip Trap intensiv udendørs trærens klar 0,75 L

132.95kr. Írokna MVG

Intensiv Udendørs Trærens er en intensiv rens som genopfrisker patineret udendørstræ. Det er et færdigopblandet tyktflydende produkt, som er nem at påføre selv på vertikale overflader. Intensiv Udendørs Trærens trænger dybt ind i træet og fjerner snavs og grå patina. Efter behandling bør træet behandles med Trip Trap Træolie eller Terrasseolie Eksklusiv for at give træet den optimale beskyttelse.

FARE!

Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenskade.

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge.

Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer.

Á lagri: Á lagri

SKU: 607541 Vørubólkur:
Trygd keyp við
Kurvin